top of page

Word Sponsor van muziekvereniging Vondel

 

Muziekvereniging Vondel wil een breed repertoire spelen, bestaande uit verschillende muziekstijlen en -stromingen. Door dit vernieuwende aspect van het repertoire is Muziekvereniging Vondel een aantrekkelijke vereniging voor muzikanten in alle leeftijdsgroepen en bereikt zij een breed publiek. We streven daarbij het niveau na waarbij de muzikanten op een plezierige en vriendschappelijke manier worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal in te zetten voor het resultaat van het totale orkest.

Muziekvereniging Vondel beoogt basisschoolleerlingen van de groepen 3, 5 en 7  kennis te laten maken met het muziek. De projecten worden uitgevoerd  op basisscholen in Breda zijn zoals het “
mysterie van het verdwenen geluid”,  “blaasmuziek is cool”  en "Buddy blaast de Blues" sluiten heel goed aan bij betreffende leeftijdsgroep. De kinderen genieten van deze muzieklessen en de projecten sluiten aan op de kerndoelen en past binnen de doorlopende leerlijn. Om deze projecten te kunnen blijven verzorgen en de kinderen het plezier in muziek te laten behouden hebben wij u steun nodig.

Een gezonde financiële basis is de voorwaarde om de verenigingsdoelstelling blijvend te kunnen waarmaken. Ook wordt van de leden een inspanning verwacht die inkomsten oplevert en bijdragen aan het  in stand houden van de vereniging. 


Onze vereniging draait op enkele financiële pijlers echter afnemende subsidies, de hoge kosten voor dirigent en muziekinstrumenten vragen om een nadere nuancering en herijking van uitgangspunten voor het verwerven van financiële middelen en de wijze van besteding hiervan. Zoeken naar andere geldbronnen is hierbij noodzakelijk.

Bent u onze rots in de branding en wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op rekening nummer NL03RABO0320307581 tnv harmonie vondel Breda of u kunt contact opnemen met onze vereniging via info@muziekverenigingvondel.nl. Wij zullen dan met u een gesprek aangaan over de mogelijke vormen van sponsoring.

Wilt u onze vereniging financieel steunen en een éénmalige bijdrage doen als Vriend van Muziekvereniging Vondel, scan dan de bovenstaande staande QR-code of klik op de QR code aan of klik HIER
Bij scannen gebruik hiervoor de Camera App op uw telefoon.

Klik op het logo en dan naar je  online webshop,

sponsor hiermee gratis Muziekvereniging Vondel

bottom of page