top of page

Muziek in het basis- en voortgezet onderwijs

 

 

De muziekprojecten zijn een onderdeel van een doorlopende leerlijn (groep 3,5 en 7) om leerlingen

in het basisonderwijs op een actieve wijze kennis te laten maken met muziek en het bespelen van een

instrument. Het uiteindelijke doel is om

de leerlingen als klas en individueel een muzikale succeservaring mee te geven aan het eind van het project. Hiermee kunnen ze voor zichzelf bepalen of muziek voor hen een waardevolle hobby zou kunnen zijn. Maar sowieso is het een leerzame en leuke ervaring!

Muziek maken is niet alleen leuk, het stimuleert de muzikaliteit van kinderen en heeft ook een positief effect op intelligentie en sociale vaardigheden.  Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt (IQ)van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau van kinderen

Naast de bovenstaande positieve effecten worden ook andere ontwikkelingsgebieden aangesproken tijdens het

muziek maken:

  • Emotionele ontwikkeling: leren over gevoelens, ontwikkelen van creativiteit en zelfbewustzijn

  • Cognitieve ontwikkeling: concentratie en hoofd-hand coördinatie

  • Spraakontwikkeling en taalontwikkeling: spelen met spreekgeluiden (zang / rap), goed articuleren en mondmotoriek

  • Zintuiglijke ontwikkeling: bewegen, luisteren, kijken..

 

Mysterie van het verdwenen geluid – Groep 3 basisschool
Jaarlijks verzorgen wij, in samenwerking met de Nieuwe Veste het succesvolle muziekproject voor de groepen 3 van NBS De Hoogakker  “Het mysterie van het verdwenen geluid” uitgevoerd. De kinderen werden meegenomen in het verhaal van een gemene baron die de muzieknoten afpakt van muzikanten waardoor zij geen muziek meer kunnen maken met hun instrument/ ‘en passant’ leren de kinderen welk geluid hoort bij welk instrument. Het mysterie is een interactieve film met afwisselend ‘live’ muziek door een orkest bestaande uit de wat ervaren leden en leerlingen  van de vereniging o.l.v de dirigent ​

 

Blaasmuziek is cool – Groepen 5 
Voor de groepen 5 van NBS de Hoogakker organiseert muziekvereniging Vondel, in samenwerking met muziekschool de Nieuwe Veste, weer het muziekproject “Blaasmuziek is Cool”. De kinderen van groep 5 maken in dit project kennis met blaasmuziek in het algemeen, koperen en houten blaasinstrumenten en met slagwerk in het bijzonder. De lessen worden gegeven door docenten van muziekschool ‘De Nieuwe Veste’. In de vijf lessen leren de kinderen ook een aantal liedjes, die met begeleiding van muziekvereniging Vondel tijdens het slotconcert worden uitgevoerd.

 

Buddie blaast de blues - groepen 7

Voor de groepen 7 van NBS de Hoogakker organiseert muziekvereniging Vondel haar eigen muziekproject Buddie Blaast de blues. In een periode van 5 weken  gaan alle kinderen van de groepen 7 kennismaken met diverse muziekstijlen zoals: The Blues, Rock & Roll, en  Rhythm & blues. De daaraan gekoppelde lesopdrachten zullen de kinderen meer inzicht geven in deze  muziekstijlen. Na deze introductielessen worden de kinderen gedurende 5 weken meegenomen in zang, ritme en instrumentenspel. Deze lessen worden begeleid door docenten van de nieuwe veste. Zij zullen in deze periode een aantal simpele noten leren spelen op een blaasinstrument. In de laatste week zullen de kinderen samen het orkest van muziekvereniging Vondel eindigen in een gezamenlijk slotconcert.​

Muziekproject - maatwerk 

Alle muziekprojecten zijn maatwerk. De basisschool geeft aan wat de wensen zijn en wij gaan bekijken hoe we deze wensen zo goed mogelijk kunnen implementeren. 

Muziek in het voortgezet onderwijs

Vanaf 2023 hebben wij een samenwerking met de middelbare school Graaf Engelbrecht. Deze middelbare school heeft inmiddels  de Yamaha Classband opgezet, waarbij wij, als muziekvereniging Vondel hen zullen ondersteunen.

De Blazersklas wordt gegeven door muziekdocent P. van Elewout, ondersteund door Yamaha Classband en leden van Muziekvereniging Vondel uit Breda.

Bij Muziekvereniging Vondel geloven we dat het van groot belang is om kinderen kennis te laten maken met muziek. Muziek heeft het vermogen om de creativiteit te stimuleren, zelfvertrouwen op te bouwen en een gevoel van gemeenschap te creëren.

Wilt u onze vereniging financieel steunen en een éénmalige bijdrage doen als Vriend van Muziekvereniging Vondel, scan dan de bovenstaande staande QR-code of klik op de QR code aan of klik HIER
Bij scannen gebruik hiervoor de Camera App op uw telefoon.

Klik op het logo en dan naar je  online webshop,

sponsor hiermee gratis Muziekvereniging Vondel

bottom of page