top of page

In november 1884 is Toneelvereniging Vondel opgericht. In 1890 is daar een muziekafdeling aan toegevoegd en “Toneel- en muziekvereniging Vondel” was een feit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van de jaren 20 van de 20e eeuw is de Toneelafdeling opgeheven.

De muziekafdeling bleef bestaan. Het 50-jarig bestaan van de vereniging in 1934 werd feestelijk gevierd met een concert in hotel “De Poort van Kleef” toen het verenigingslokaal van de vereniging.

In 1942 zijn Harmonie Vriendenklanken, bestaande uit harmonie Belcrumklanken en Verenigde Vrienden in zij geheel opgegaan in Harmonie Vondel.

De tweede wereldoorlog was een zwarte bladzijde uit haar geschiedenis. De vereniging bestond na de oorlog uit nog 15 muzikanten, die zich voornamen de vereniging nieuw leven in te blazen. Dit was een goed voornemen want in 1953 was het ledental weer opgelopen tot 53. Muzikaal ging het de vereniging voor de wind. Op het muziekconcours in Prinsenbeek promoveerde de harmonie naar de afdeling “uitmuntendheid”.

Roerige jaren 60 waar de vereniging een stichting werd om de schuldenlast van de vereniging, die drukt op 3 bestuursleden, over te dragen op andere instanties.

In de jaren 80 was de vereniging financieel weer gezond en werden er nieuwe statuten opgesteld en was de stichting weer een vereniging!

 

Na diverse wisselingen van repetitielokaal deed Vondel in 1990 haar intrek in gemeenschapshuis “De Belcrum” aan het Pastoor Pottersplein. (heden nog steeds de repetitieruimte van muziekvereniging Vondel)

Door een klein inkijkje te geven in het verleden van onze vereniging hebben we niet alleen de rijke geschiedenis van onze vereniging vastgelegd, maar zijn er door de jaren heen ook nieuwe hoofdstukken toegevoegd. We zijn als vereniging met de tijd meegegaan.

Met trots kunnen we zeggen dat we een levendige en welvarende vereniging zijn, gedragen door de kracht van traditie, de gloed van positiviteit en de kunst van het maatwerk.

Historie

oudstefoto.jpg

Oudste foto van muziekvereniging Vondel

Wilt u onze vereniging financieel steunen en een éénmalige bijdrage doen als Vriend van Muziekvereniging Vondel, scan dan de bovenstaande staande QR-code of klik op de QR code aan of klik HIER
Bij scannen gebruik hiervoor de Camera App op uw telefoon.

Klik op het logo en dan naar je  online webshop,

sponsor hiermee gratis Muziekvereniging Vondel

bottom of page